Tuto službu pro Vás připravujeme, v případě registrace, Vám pošleme email o jejím spuštění.


Co je to Supertronic?
Supertronic je elektronický přístroj, který využívá principu metody EAV (elektroakupunktura dle Dr. Volla) a zjišťuje pomocí měření přesně definovaných akupunkturních bodů energetický stav akupunkturních drah, vnitřních orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny, a také stav anatomicky či funkčně souvisejících tkání.

Dr. Reinhold Voll (1909–1989) byl bavorský lékař, který jako první sofistikovaně spojil metody konvenční i nekonvenční medicíny. Metody lékařské elektrofyziologie aplikoval na výzkum akupunkturního systému a definoval více než 800 bodů, k nimž přiřadil související vnitřní orgány a tkáně.

Naměřené hodnoty nám umožňují rozpoznat, zda se orgány, funkční systémy či tkáně nacházejí ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační funkce nebo degenerativním stavu.

Co je to energetická diagnostika a jaké jsou její možnosti?
Energetická diagnostika z pohledu Vollovy metody zkoumá odpověď akupunkturních bodů na průchod stejnosměrného proudu o velmi nízké voltampérové charakteristice.

Tímto způsobem dostáváme obraz jak o energetickém stavu akupunkturních drah, tak o stavu orgánů a tkání, jež jsou k drahám přiřazeny. 

Metoda ale není určena (a ani to neumí) k získání lékařské diagnózy ani k jejímu ověřování.

Umí zjistit tendence organismu k patologiím a také prognózování nemoci při opakovaných měřeních. Zobrazuje nám nepřímo stav regulačních a adaptačních schopností organismu.

Proč testovat nasazení preparátů Energy Supertronicem?
I přes to, že jsem pravidelně proškolována a seznámena s účinky produktů, přesto se však někdy nedaří úspěšně odstranit zdravotní problémy. Je to proto, že jak teorie klasické čínské medicíny a její aplikace v praxi, tak značná individuálnost reaktivity lidského organismu vede k ne zcela úspěšným postupům a zvolení preparátů.

Metodou testování Supertronicem lze zjistit konkrétní reakci bodů na testovaný preparát. To nám pak ukáže, zda aplikace přípravku bude přínosem pro akupunkturní dráhu a regeneraci orgánu. Také si při kontrolním vyšetření ověříme, zda došlo k úpravě hodnot na testovaných bodech.

Je klasická a nekonvenční medicína v rozporu, nebo se doplňují?
Klasická a nekonvenční medicína si nekonkurují, nejsou v žádném rozporu. Různými úhly pohledu rozšiřují možnosti jak diagnostiky nemocí, tak i léčby. Jejich současné použití je pro vyšetřovaného člověka ideální, protože umožňuje s vyšší účinností zjistit příčinu patologie a také navrhne léčbu šitou na míru.

Kdy je vyšetření Supertronicem nejvíce přínosné?
Největší přínos této metody je v prevenci, a také tam, kde klasická medicína neodhalí příčinu nemoci nebo nezná prostředky k jejímu vyléčení.

V praxi se jedná o genetické zátěže (nejčastěji nádorová onemocnění, choroby srdečně-cévní, kloubní atd.), kde aktivní preventivní opatření mohou zabránit nebo alespoň oddálit nástup a tíži onemocnění (viz epigenetika).

Dále potom chronická onemocnění, kde účinnost klasické léčby často klesá a naopak se zvyšuje frekvence a tíže nežádoucích účinků léčiv (kortikoidy, nesteroidní antirevmatika, analgetika, hypnotika a další).

Velkým přínosem je vyšetření u alergiků, jak na „klasické alergeny“, tak na potraviny (kterých rychle přibývá – hlavně ve formě intolerance), a umožňuje také testovat „snášenlivost“ klasických léků a jejich kombinaci s přípravky Energy.

Do medikamentózní léčby terapeuti a poradci pro Supertronic nesmějí zasahovat, mohou však navrhnout konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Cílem člověka v dnešní době ekonomického dostatku by měla být nejen dlouhověkost, ale i kvalita života. Každé chronické onemocnění ji snižuje, což vede mimo jiné k závislosti na druhých.

Vyšetření Supertronicem umožňuje aplikovat individuální preventivní opatření upevňující zdraví.

Jak se připravit na vyšetření?
Vyšetřovaný by neměl přijít fyzicky či psychicky vyčerpán, ve stadiu akutního infekčního onemocnění, min. 2 hodiny před vyšetřením nekouřit a nepít kofeinové ani energetické nápoje.

Na ruce a nohy neaplikovat žádný krém. V den vyšetření brát jen nezbytně nutné léky, žádné jiné léky ani potravní doplňky.

Podrobnosti se dozvíte od poradce nebo terapeuta, u kterého se objednáte.

Jaké jsou limity vyšetření a koho netestujeme?
Limitem vyšetření je věk (velikost prstů a spolupráce malých dětí), patologické procesy kůže v místě měřených bodů (ekzémy, vyrážky, jizvy), těhotné ženy (problémy s interpretací). Netestujeme pacienty s kardiostimulátory či jinými řídícími elektronickými přístroji a pacienty s epileptickými záchvaty.

Co je ještě důležité
Samotný přístroj nemůže způsobit žádné problémy. Preparáty vybrané při testování však mohou při těžkých onemocněních přivodit přechodné zhoršení zdravotního stavu následkem odléčovací reakce, tzv. reverze (viz níže). Každý chronický problém se při léčbě nebo regeneraci vrací do svého akutního stadia, což může klient vnímat jako zhoršení stavu. Trvá však jen několik hodin, někdy dnů, ale každý poradce ví, jak tuto situaci řešit a případné potíže eliminovat nebo alespoň zmírnit. Přístrojem nelze měřit narušenou kůži.

Jak se objednat na vyšetření?
Objednat se můžete v sekci Rezervace.

Zdroj: www.energy.cz

Přechodné zhoršení zdravotního stavu
Při téměř jakékoliv léčbě, hlavně při léčbě prvotních příčin, většinou dochází k pocitu dočasného zhoršení zdravotního stavu. Jedná se o přirozený proces léčby – tělo bojuje s příčinou onemocnění a při tom je do organismu vyplavováno množství škodlivých látek, které tělo postupně vylučuje.

Právě z tohoto důvodu je nutné při léčbě pít dostatek čisté vody, která podporuje přirozenou detoxikaci organismu a zmírňuje tak pocit přechodného zhoršení stavu.

Naše doporučení nastavujeme jako komplexní a pro maximální efekt je nutné dodržovat pitný režim. Vhodné je i zařazení do jídelníčku více vlákniny, která na sebe váže škodlivé látky a pomáhá je vylučovat z těla.

Obvyklé projevy přechodného zhoršení:
– Bolest hlavy
– Závratě
– Horečka
– Ekzém, atd….

Alternativní medicína neodstraňuje potíže ihned, je nutné si uvědomit, že škodlivé látky v těle shromažďujeme dlouhou dobu a na vyloučení je potřeba čas. Léky sami o sobě většinou pouze potlačují projevy nemoci, ale neřeší je.

Bylinné přípravky pomáhají tělu „opravit“ jeho přirozené kompenzační schopnosti a nastartují jej k tomu, aby následně překonal nemoc sám. Tělo se tak naučí odolávat i horším nemocem.

This function has been disabled for Studio Ema - zdravý život.